دوربین دنده عقب

دوربین دنده عقب در شرایطی که پارک کردن یا بیرون آمدن از پارک دشوار است، به کمک راننده می‌آید. به‌کارگیری این وسیله در خودروهای امروزی، تا حد زیادی پارک کردن را برای راننده آسان و ایمن کرده است. بسیاری از اتومبیل‌های جدید به این سیستم مجهز هستند اما هنوز هم ماشین‌های زیادی هم وجود دارند که از این امکان بهره نبرده‌اند. اما برای هر ماشینی می‌توان این سیستم را خریداری و نصب نمود. دوربین‌ دنده عقب را عموماً روی صندوق‌ عقب ماشین و یا در کنار پلاک نصب می‌کنند. وظیفه‌ی این دوربین ارسال تصاویر پشت ماشین به صفحه نمایشی که در داخل خودرو نصب شده است، می‌باشد.

خودروهای زیادی هرسال توسط خودروسازان داخلی تولید و به مردم فروخته می‌شوند که متاسفانه به دوربین دنده عقب مجهز نشده‌اند. به علت وجود همین نقص، مردم برای رانندگی و پارک راحت‌تر، مجبورند این وسیله را با هزینه شخصی خریداری نمایند. شاید آگاهی از این موضوع که هر ساله تعداد بسیاری از کودکان در سراسر دنیا به‌خاطر بی احتیاطی رانندگان و نداشتن دید کافی قربانی می‌شوند، اهمیت کاربرد این وسیله را روشن نماید. گفتنی است که نیاز به دوربین دنده عقب در خودروهای شاسی بلند بیشتر است. زیرا به‌علت ارتفاع بیشتر این ماشین‌ها نسبت به ماشین‌های سواری، دید راننده نسبت به پشت ماشین محدودتر است. اما این دوربین با از بین بردن نقطه‌های کور، از برخورد قسمت عقبی ماشین در حین حرکت دنده عقب و پارک پیشگیری می‌کند. زیرا این دوربین تصویر نواحی پشت خودرو را که ممکن است در آینه‌ها دید نداشته باشد، به راننده نشان می‌دهد.