آینه مانیتور دار

آینه مانیتوردار از لوازم جانبی پرکاربرد است که هنگام حرکت دنده عقب فضای پشت خودرو را در آینه‌ی وسط به راننده نشان می‌دهد. این وسیله در هنگام پارک دوبل ماشین بسیار به راننده کمک می‌کند. این نوع آینه‌ در واقع نوعی نمایشگر است که در مواقعی خاموشی، به ‌مانند آینه‌ی محدب عمل می‌کند. مانیتور این آینه‌ در زمان دنده عقب رفتن فعال شده و پشت ماشین را به راننده نشان می‌دهد. دوربین این نوع آینه را اغلب روی صندوق‌ عقب و نزدیک پلاک ماشین نصب می‌کنند. این دوربین نیز تصاویر را به مانیتور روی آینه ارسال می‌کند. آینه مانیتوردار بر روی تمامی خودروها قابل نصب است. این نوع آینه‌ها در نگاه اول یک آینه سقفی شفاف هستند که مانند یک آینه معمولی با کیفیت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

قسمت ورودی تصویر این آینه برای اتصال دوربین و مشاهده فضای پشت خودرو هنگام حرکت به عقب مناسب می‌باشد. راننده می‌تواند اتومبیل خود را با استفاده از خط‌ کشی که روی این آینه‌ها مشخص شده است به‌راحتی پارک نماید. همچنین می‌تواند از وجود موانع در اطراف خودرو آگاه شود و عملکرد بی نقصی از خود نشان دهد. آینه مانیتوردار فاصله‌ی دقیق از ماشین عقبی را برای راننده مشخص می‌کند. به‌همین دلیل با استفاده از آن می‌توان خودرو را در مکانی کوچک (بزرگ‌تر از ماشین) پارک نمود. بعضی اوقات موانع کوچک به دلیل قرار گرفتن در نقطه‌ی کور، نه از پشت فرمان دید دارند و نه توسط سنسور پارک قابل تشخیص می‌باشند. در اینگونه موقعیت‌ها استفاده از آینه مانیتوردار مشکل را کاملاً برطرف می‌کند.