فراتکنو Faratechno

با ارائه دستگاه حضور و غیاب به‌همراه نرم افزار حضور و غیاب رایگان شرکت مهندسی و بازرگانی فراتکنو در اینصب جهت کمک به سازمان‌ها و شرکت‌ها قدم برداشته‌ایم.