خیلی از ما شاهد مجموعه هایی بوده ایم که خدمات خود به مشتریان را افزایش داده اند ولی در قبال آن هزینه خرید کالا یا بهره‌مندی از خدمت ارائه شده خود را نیز افزایش داده اند.
اما اینصب تمام این خدمات را بدون افزایش قیمت تمام شده برای خریداران و آن هم با یک فرمول ساده یعنی تعامل مستقیم با تولیدکنندگان و واردکنندگان عزیز. در نتیجه علاوه بر حفظ قیمت واقعی و مناسب کالا تجربه کاربری لذت بخش و به صرفه‌ای را برای مشتریان خود فراهم کرده است.